Souhlas se zpracováním osobních údajů

tento šedý box vymazat:
GDPR pro weby: Všechno, co o tom vím (pod dohledem advokáta) (vzhůrudolů.cz)
Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR (tato stránka)
Univerzální podmínky ochrany osobních údajů
Vytvořte si Souhlas s poskytnutím osobních údajů (199 Kč)
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti ......, se sídlo ......, IČ: ......, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u ...... soudu v ......, oddíl ......, vložka ...... (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  - jméno a příjmení
  - název společnosti
  - e-mail
  - telefonní číslo
  - ...... .......
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem ...... Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu ...... let.
 3. ...... ......
 4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
  Např. systémová Např. Abcde Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování...... Např. Do uzavření okna prohlížeče Např. jde o cookie z našeho webu
  ---------------
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ......
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru ......
  • Agentura ......
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.