Pohádková Stará Morava

Stará Morava je městské rameno řeky Moravy,..
stara-morava-mapka

...které v minulosti bývalo hlavním tokem řeky Moravy, a to před regulací, která proběhla ve 20. a 30. letech dvacátého století.

Stará Morava je městské rameno řeky Moravy, které vzniklo po regulaci hlavního toku řeky Moravyve 20. a 30. letech dvacátého století, a které protéká centrem města Hodonín.

Řeka Morava byla vždy významný fenomén a určovala charakter města Hodonína a ovlivňovala po staletí i jeho vývoj.

V rámci regulace řeky Moravy byl v roce 1935 postaven velký jez, tenkrát ještě bez elektrárny, ta byla dostavěna následně až v roce 1947, kdy hlavní tok řeky Moravy byl odkloněn, napřímen a v podstatě tvoří nyní státní hranici se Slovenskem po svém proudu až na soutok Moravy s Dunajem. Voda pod jez tedy padala v roce 1935 a do městského ramene Stará Morava pak přes tzv. malá stavidla poprvé tekla v červenci roku 1936.

Stará Morava – městské rameno ještě doznalo následně různých úprav, zejména zúžením profilu svého koryta v době, kdy bylo potřeba vyřešit a upravit dostatečnou zásobu vody pro velkou tepelnou elektrárnu ve městě.


maková panenka Pokud správně odpovíš na pohádkovou otázku, v Přístavišti U Jezu získáš sladkou odměnu. motýl emanuel

Stará Morava teče od malého jezu (malých stavidel) směrem do centra města až k mostu v části zvané Rybáře, níže kolem Masarykova muzea, protéká kolem areálu bývalé tabákové továrny, kde dále je již rameno známo pod názvem Salajka, a následně za městem se pak vrací u Nesytu do regulovaného hlavního toku řeky Moravy.

Městské rameno Stará Morava je využíváno od 90. let také pro malou lodní dopravu, která se neustále rozvíjí a v podstatě se stává spojnicí mezi centrem města a přístavem na řece Moravě, což následně prodloužením Baťova kanálu až do Hodonína bude znamenat, že můžete plout až do Kroměříže.

Proč je Stará Morava pohádková?

Na svém kilometrovém úseku, na břehu Staré Moravy můžete potkat kreslené pohádkové postavičky. Nápad na jejich vznik přišel z Centra vodní turistiky Přístaviště U jezu, které od 90. let provozuje v Hodoníně osobní lodní dopravu a půjčovnu lodí. Do realizace se zapojil také spolek Přístaviště z.s.a grafického zpracování se zhostil hodonínský malíř Petr Přikryl.

V roce 2023 spolek Přístaviště z.s. získal dotaci z prostředků města Hodonín ve výši 15.000 Kč, a tak přibyly i některé nové pohádkové postavičky.

Dnes jich je už celkem 32.

Pohádkové postavičky tak oslovují všechny milovníky pohádek, ať už jdete jako pěší podél břehu městského ramene, nebo se rozhodnete pro plavbu lodí a kamarádům z pohádek jste ještě blíže. Můžete se však potkat i s klasickými obyvateli řeky jakou jsou kačenky, labutě, ale žije zde i bobr, nebo nutrie. Přítomnost místních rybářů pak značí, že je ve vodě také spousta rybiček, a určitě i ta zlatá.